Notering av företag

Expansionsplattformen – notering av företag belyses hos Företagsöverlåtelser.se

Notering av företag – Företagsöverlåtelser.se belyser

Notering av företag är en väg för att expandera mindre och medelstora företag. I en forskningsrapport som en delägarna i Företagsöverlåtelser.se medverkar i (Peter Tovman) belyses detta. I rapporten framgår dels motiven för att notera företagen och dels att det finns ett flertal fördelar med en notering. Givetvis finns även nackdelar och fördelar och nackdelar måste vägas mot varandra i det enskilda fallet.

I korthet kan sägas att de fördelar som identifieras i rapporten av en notering kan formuleras i en modell som kallas ”Expansionsplattformen”.

Läs vidare

I en artikel publicerad hos www.realtid.se kan du läsa en sammanfattning av rapporten och i artikeln fokuserar på ”Expansionsplattformen” – artikeln läser du här.

Är du intresserad av pressinfo som Spotlight Stockmarket publicerat om rapporten läser du här.

Rapporten är publicerad vid Södertörns högskola och rapporten läses i sin helhet här

Ständigt aktuellt

Innehållet i artikeln och rapporten är ständigt aktuellt oavsett tid och konjunkturcykel. Sverige behöver fler expansiva mindre och medelstora företag.

Är du nyfiken på Företagsöverlåtelser.se? Läs här!

Har du synpunkter på innehållet i artikeln eller forskningsrapporten kontakta Peter, peter@foretagsoverlatelser.se

Peter Tovman

Delägare Företagsöverlåtelser.se

 

 

 

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *