Bilden symboliserar en video om affärsplaner på YouTube framtagen av Bemanning18.

Bemanning18 – Video på YouTube om affärsplaner, april 2020

Bemanning18 – Om affärsplan på YouTube

Bemanning18 har publicerat en video på YouTube som handlar om vad man ska tänka på när en affärsplan utarbetas för presentation för finansiärer.

Bemanning18 och Företagsöverlåtelser.se har samma ägare.

Du finner videon här.

Bemanning18 bemannar Storstockholm med kvalificerade ekonomikonsulter och 55+ oavsett yrkesområde!

Hälsningar

Teamet Företagsöverlåtelser.se

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *