Artikeln beskriver hur du utformar affärsplanen

Affärsplanen – konkreta och praktiska tips av Företagsöverlåtelser.se

Ett säljverktyg för ditt företag!

Vid olika tillfällen måste du presentera din affärsplan externt. Ett sådant tillfälle är vid bankfinansiering därför att här utgör affärsplanen en del av bankens beslutsunderlag vid kreditbedömningen. Ett annan situation är när du säljer ditt företag. Här vill köparen i regel ta del av företagets affärsplan. Ytterligare exempel är att fastighetsägaren vill läsa din affärsplan inför hyreskontrakt om du driver ett mindre företag. Detta beror på att fastighetsägaren vill skapa sig en uppfattning om ditt företags förmåga att betala hyra under hyreskontraktets löptid.

Vid alla dessa tillfällen gäller att du investerar tid och omsorg på att affärsplanen är vederhäftigt utformad beträffande fakta och att affärsplanen är grafiskt tilltalande. Det innebär att din affärsplan är ett säljverktyg för dig men du måste alltså vara saklig i utformningen av affärsplanen. Följaktligen kan affärsplanen i dessa situationer liknas vid en broschyr för en bil, saklig men grafiskt tilltalande utformad.

Några enkla tips för dig att arbeta med din affärsplan!

När du arbetar med affärsplanen i din egen verksamhet är layouten inte viktigast. I stället är målet att affärsplanen utgör ditt styrinstrument i företagets utveckling som du uppdaterar löpande. Du fokuserar på vad som fungerar bra och mindre bra i företaget. Exempelvis att försäljningen viker eller att kostnaderna ökar mer än budget.

Din affärsplan är som företagets dagbok eller loggbok i arbetet med att utveckla företaget. Du sitter på kammaren och funderar på vad som är bra och mindre bra i verksamheten och som ett resultat av detta uppdaterar du affärsplanen och vidtar konkreta åtgärder. Genom detta arbetssätt har du ett styrverktyg för verksamheten i syfte att utveckla ditt företag. Självfallet ingår budgetar och kalkyler samt kassaflödesanalyser i affärsplanen.

Finns ingen given mall för en affärsplan!

Någon exakt bestämd mall för hur en affärsplan ska utformas finns inte. På nätet finner du olika mallar. Du väljer själv om du ska utgå ifrån en mall eller inte. Men ska du använda affärsplanen för en extern presentation bör du absolut utgå i från någon av de mallar du finner på nätet eller mallen som finns i skriften här nedan.

Givetvis kan du även utforma en affärsplan för ett projekt. Du kan självklart även benämna det projektplan i stället. Vilken benämning ska du välja? Det är en smaksak men om projektet avser en kommersiell produkt eller tjänst föreslår jag att du använder benämningen affärsplan. Skälet till detta är enligt min mening att då ökar fokus på det kommersiella och kunden i projektarbetet.

Så skriver du en vinnande affärsplan – En praktisk handledning!

Jag har sammanställt en skrift om affärsplaner som heter ”Så skriver du en vinnande affärsplan”. Den är skriven som en praktisk handledning i att skriva just affärsplaner. Skriften är utgiven av Connect. Skriften har nu några år på nacken men används fortfarande flitigt. Någon sa till mig att den är en av Sveriges mest lästa publikationer om affärsplaner. Jag vet inte om det är så men jag vet att den är flitigt använd. Läs gärna skriften som en bakgrund till ditt eget arbete med företagets affärsplan. Du finner skriften här:

https://connectsverige.se/wp-content/uploads/2015/09/S—skriver-Du-en-vinnande-affaersplan-en-praktisk-handledning.pdf

Om affärsplaner kan du också läsa:

Bokus

Om Företagsöverlåtelser.se kan du läsa här.

Har du frågor om affärsplaner ska du givetvis kontakta mig på följande e-postadress peter@foretagsoverlatelser.se

Peter Tovman

Delägare

 

 

 

 

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *