Advisory board – Företagsöverlåtelser.se tipsar!

Styrelse och styrelseansvar

Advisory board kompletterar styrelsen – varför? Medverkan i en företagsstyrelse innebär ett juridiskt ansvar. Detta resulterar i att många personer väljer att inte medverka i företagsstyrelser. Ett advisory b. är här ett utmärkt alternativ. Personer medverkar utan ett formellt styrelseansvar. För företaget erbjuds en möjlighet att skapa en grupp av personer som tillför kompetens, erfarenheter och kreativitet till företaget.

Advisory board och roll i företaget

Det fungerar som bollplank i olika frågeställningar för styrelse, ägare och företagsledning och andra inom företaget. Medlemmarna har ett upparbetat nätverk vilket öppnar dörrar till nya affärsrelationer. Somliga medlemmar besitter nischkompetens vilket är värdefullt för företaget. Det är inom områden som exempelvis produktutveckling, marknadsföring, produktionsteknik, informationsteknologi, ekonomistyrning, rekrytering. Det är även värdefullt med kontakter inom den offentliga sektorn, givetvis beroende inom vilken nisch företaget verkar inom.

Utöver det här nämnda är det värdefullt när det gäller rekrytering av medarbetare och konsulter Här är branschkompetens och nätverk inom branschen en styrka hos advisory board.

Företagsöverlåtelser – köp av företag och försäljning av företag

Ditt advisory b. ska vara sammansatt så att kompetens och erfarenhet finns av företagsöverlåtelser, såväl köp av företag som försäljning av företag. Det handlar om insikter i försäljning, köp och värdering av företag. Men även att det inom advisory board finns upparbetade relationer med banker och finansiärer i övrigt samt med företagsmäklare och revisorer. Därtill att finns nätverk med jurister som arbetar med företagsöverlåtelser.

Legitimitet

Ett advisory board ger företaget möjlighet till ökat förtroendekapital men det är givetvis beroende på företagets situation. I ett yngre företag skapar ett advisory b. trovärdighet på marknaden. Ett etablerat företag däremot har i regel redan upparbetat detta på marknaden. Men även ett etablerat företag behöver ha ett ökat förtroendekapital i vissa situationer. En sådan situation är exempelvis vid etablering på nya marknader med nya produkter och tjänster med väl inarbetade konkurrenter.

Ersättning

Givetvis ska medlemmarna i ett advisory b. erhålla ersättning. Nivån för detta utformas mellan medlemmen och företaget.

Rekrytering av advisory board

Först skissar du på vilken kompetens du behöver representerad i advisory b. som är till nytta för dig och företaget. Därefter funderar du igenom vilken yrkeserfarenhet som är av intresse. I nästa steg söker du lämpliga kandidater i ditt nätverk, lyssnar med exempelvis revisor, jurist och företagsmäklare. Det är viktigt att du träffar många kandidater.

Avgörande i valet utöver faktorer som kompetens och nätverk är personkemin. Den måste fungera mellan dig och den aktuella personen.

Att läsa vidare om advisory board

Här får du några tips och förslag för att läsa vidare om advisory board:

I den händelse att några medlemmar i adv. board ska bli delägare kan det påverka aktieägaravtalet. Synpunkter om hur dess utformning finner du här:

Aktieägaravtal – sex viktiga punkter I Företagsöverlåtelser.se

Men ett adv. board kan också påverka affärsplanens utformning när det gäller den externa affärsplanen. Om affärsplaner kan du läsa här:

Affärsplanen – konkreta och praktiska tips av Företagsöverlåtelser.se!

Givetvis finns ett juridiskt ansvar vid medverkan i adv. board och i grunden bör det finnas ett avtal mellan personen och företaget. I denna länk kan du läsa mer:

http://sevenius.se/2018/04/04/vem-vagar-sitta-i-ett-advisory-board/

Advisory Board tangerar styrelsearbete i företag och här är en bok från Bokus som berör ämnet; Styrelse- och VD-ansvar i aktiebolaget: En introduktion, av Carl Svernlöv.

Har du frågor om advisory board så föreslår jag att du kontaktar mig på e-postadress  peter@foretagsoverlatelser.se

Dags att köpa eller sälja företag? Sätt in annons här hos Företagsöverlåtelser.se Skapa annons

 

Peter Tovman

Delägare

 

 

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *